Energie-management

Energie-management


De 'energiemanager' is een dienst welke Caljé Vastgoed en Beheer-Service ontwikkeld heeft voor haar zakelijke opdrachtgevers. Deze dienstverlening wordt hoofdzakelijk aangeboden aan MKB- bedrijven, VvE, schoolbesturen etc.

Wat is onze rol !


Caljé Vastgoed en Beheer-Service is een onafhankelijke inkooporganisatie, welke in opdracht van haar zakelijk relaties de energielasten monitort en controleert. Wij ontzorgen de opdrachtgever met haar energie vraagstukken.

Werkwijze:

Caljé Vastgoed en Beheer-Service onderzoekt in opdracht van de opdrachtgever naar de beste energieleverancier en maakt een besparingsberekening op basis van “no cure, no pay”.

Als aantoonbaar blijkt dat het interessant is om het energiecontract over te sluiten naar een nieuwe energieleverancier, verzorgt Caljé Vastgoed en Beheer-Service deze dienstverlening en sluit het bestaande contact over naar een nieuwe energieleverancier.

Vergoeding:

De éénmalig financiële vergoeding bedraagt 30% van de besparing die over het eerste jaar berekend wordt. Caljé Vastgoed en Beheer-Service verzorgt de overstap naar de nieuwe energieleverancier en is gedurende deze afgesloten periode uw aanspreekpartner.

Bij het verstrijken van het jaarcontract (op ongeveer ¾ van de looptijd) zal met de opdrachtgever contact gelegd worden of het huidige contract gecontinueerd dient te worden of dat er een voorbereiding dient getroffen te worden, naar een overstap naar een nieuwe energieleverancier. Ook wordt door ons onderzocht of het mogelijk is dat u bij dezelfde energieleverancier blijft, maar dan tegen betere voorwaarden.

Servicecontract energie:

In deze fase bestaat de mogelijkheid om een contract af te sluiten met Caljé Vastgoed en Beheer-Service, waarin zij de opdrachtgever opnieuw begeleidt en adviseert naar een nieuwe contractvorm inzake de energie inkoop. Deze vorm van dienstverlening wordt dan ondergebracht in een servicecontract. De kosten van deze dienstverlening bedragen op jaarbasis € 155,00 per jaar, exclusief BTW / EAN aansluiting.

Welke voordelen heeft een servicecontract:

Het servicecontract zorgt er voor dat u altijd gebruik maakt van de meest voordelige stroomtarieven. Het servicecontract kan het eerste jaar bij het oversluiten van het energiecontract afgesloten worden, maar ook bij het verstrijken van het bestaande contract op ¾ met uw energieleverancier of het moment dat u een nieuw bedrijfspand betrekt.

Caljé Vastgoed en Beheer-Service levert dan vanuit het servicecontract de volgende dienstverlening:

Besparingsberekening
Omzetting indien nodig:
Aanspreekpartner en adviseur energie-inkoop.
"De energiemanager betekent geld besparen voor u !"

Fiscaal voordeel:

Indien u van plan bent zakelijk te investeren in:

energiebesparende bedrijfmiddelen
milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen
duurzame energie
dan kunt u gebruik maken van fiscale voordelen door middel van investeringsaftrek. Hieronder staan een drietal regelingen genoemd: (bronvermelding: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Belastingdienst).

Energie Investerings Aftrek (EIA) De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen zo'n 40% extra aftrekbaar van de fiscale winst.
Milieu-Investerings Aftrek (MIA) / Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen (VAMIL) De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. De MIA biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven.
Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.